2015 i wcześniejsze

2015 i wcześniejsze

Zarządzenie Nr 63/2015

Plik do pobrania [...]

Zarządzenie Nr 60/2015

Plik do pobrania [...]

Zarządzenie nr 61/15

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2015 rok.Plik do pobrania [...]

Zarządzenie nr 59/2015

Plik do pobrania [...]

Zarządzenie nr 58/2015

Plik do pobrania [...]

Zarządzenie nr 56/2015

Plik do pobrania [...]

Zarządzenie nr 55/2015

Plik do pobrania [...]

Zarządzenie Nr 51/2015

Plik do pobrania [...]

Zarządzenie nr 49/2015

Plik do pobrania [...]

Zarządzenie nr 48/2015

Plik do pobrania [...]

Zarządzenie nr 47/2015

Plik do pobrania [...]

Zarządzenie nr 44/2017

Plik do pobrania [...]

Zarządzenie Nr 43/2015

Plik do pobrania [...]

Zarządzenie nr 38/2015

Plik do pobrania [...]

Zarządzenie nr 37/2015

Plik do pobrania [...]

Zarządzenie nr 36/2015

Plik do pobrania [...]

Zarządzenie nr 34/2015

Plik do pobrania [...]

Zarządzenie Nr 33/2015

Plik do pobrania [...]

Zarządzenie Nr 29/2015

Plik do pobrania [...]

Zarządzenie nr 27/2015

Plik do pobrania [...]

Zarządzenie Nr 26/2015

Plik do pobrania [...]

Zarządzenie nr 25/2015

Plik do pobrania [...]

Zarządzenie Nr 24/2015

Plik do pobrania [...]

Zarządzenie Nr 23/2015

Plik do pobrania [...]

Zarządzenie Nr 22/2015

Plik do pobrania [...]

Zarządzenie Nr 21/2015

Plik do pobrania [...]

Zarządzenie Nr 20/2015

Plik do pobrania [...]

Zarządzenie nr 19/2015

Plik do pobrania [...]

Zarządzenie nr 18/2015

Plik do pobrania [...]

Zarządzenie nr 17/2015

Plik do pobrania [...]

Zarządzenie nr 16/2015

Plik do pobrania [...]

Zarządzenie nr 15/2015

Plik do pobrania [...]

Zarządzenie nr 10/2015

Plik do pobrania [...]

Zarządzenie nr 9/2015

Plik do pobrania [...]

Zarządzenie nr 08/2015

Plik do pobrania [...]

Zarządzenie nr 06/2015

Plik do pobrania [...]

Zarządzenie nr 02/2015

Plik do pobrania [...]

Zarządzenie nr 01/2015

Plik do pobrania [...]

Zarządzenie Nr 50/14 - zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2014-2021

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                  (t.j.Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z [...]

Zarządzenie Nr 34/14 - zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2014 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r., poz. 379) oraz art. 257 i art. 258 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o [...]

Zarządzenie Nr 20/14 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogowie.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r., poz. 379) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  29 września 1994 r. o rachunkowości [...]

Zarządzenie Nr 15/14 - zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2014 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r., poz. 379) oraz art. 257 i art. 258 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o [...]

Zarządzenie Nr 13/14 - w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu gminy i zastosowania ulg z ustawy ordynacja podatkowa za 2013 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r., poz. 379) oraz art. 37 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 r. [...]

Zarządzenie Nr 11A/14

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r., poz. 379) oraz art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia   27 [...]

Zarządzenie Nr 8/14 - zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2014 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz. 1318) oraz art. 257 i art. 258 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  [...]

Zarządzenie Nr 7/14 - w sprawie: zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Rogowo za 2013 rok.

Na podstawie art.33 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 1318) oraz § 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz [...]

Zarządzenie Nr 6/14 - w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2013 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art.42 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca    1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318)  i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o [...]

Zarządzenie Nr 5/14 - zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2014 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz. 1318) oraz art. 257 i art. 258 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  [...]

Zarządzenie nr 3/14 - w sprawie: podania do publicznej wiadomości danych dotyczących budżetu gminy za IV kw. 2013 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013., poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 [...]

Zarządzenie Nr 2/14 - zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2014 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645) oraz art. 257 i art. 258 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (t.j. Dz. [...]

Zarządzenie nr 63/13

Plik do pobrania [...]

Zarządzenie Nr 52/13

Plik do pobrania [...]

Zarządzenie Nr 22/13 - zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 22/13Wójta Gminy Rogowoz dnia 16 maja 2013 r.zmieniające uchwałę w sprawie  budżetu Gminy Rogowo na 2013 rok.    Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. [...]

Zarządzenie Nr 21/13 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogowie.

Zarządzenie Nr 21/13Wójta Gminy Rogowoz dnia 15 maja 2013 r.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogowie.Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Zarządzenie Nr 20/13 - w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu gminy i zastosowania ulg z ustawy ordynacja podatkowa za 2012 r.

Zarządzenie Nr 20/13Wójta Gminy Rogowoz dnia 15 maja 2013 r.w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu gminy i zastosowania ulg z ustawy ordynacja podatkowa za 2012 r.     Na podstawie [...]

Zarządzenie Nr 18/13 - w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Rogowo za I kwartał 2013 r.

Zarządzenie Nr 18/13Wójta   Gminy   Rogowoz dnia 29 kwietnia 2013 r.w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Rogowo za I kwartał 2013 r.    Na podstawie art.37 ust. 1 pkt [...]

Zarządzenie Nr 17/13 - zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 17/13Wójta Gminy Rogowoz dnia 29 kwietnia 2013 r.zmieniające uchwałę w sprawie  budżetu Gminy Rogowo na 2013 rok.    Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( [...]

Zarządzenie Nr 12/13 - zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 12/13Wójta Gminy Rogowoz dnia 29 marca 2013 r.zmieniające uchwałę w sprawie  budżetu Gminy Rogowo na 2013 rok.    Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. [...]

Zarządzenie Nr 11/13 - zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2013-2023.

Zarządzenie Nr 11/13Wójta Gminy Rogowoz dnia 29 marca 2013 r.zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2013-2023.Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach [...]

Zarządzenie Nr 10/13 - zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 10/13Wójta Gminy Rogowoz dnia 29 marca 2013 r.zmieniające uchwałę w sprawie  budżetu Gminy Rogowo na 2013 rok.    Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. [...]

Zarządzenie Nr 9/13 - w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.

Zarządzenie Nr 9/13Wójta Gminy Rogowoz dnia 28 marca 2013 rokuw sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.    Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art.42 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 [...]

Zarządzenie Nr 4/13 - w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Rogowo za IV kwartał 2012 r.

Zarządzenie Nr 4/13Wójta   Gminy   Rogowoz dnia 31 stycznia 2013 r.w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Rogowo za IV kwartał 2012 r.     Na podstawie art.37 ust. 1 [...]

Zarządzenie Nr 3/13 - zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 3/13Wójta Gminy Rogowoz dnia 31stycznia 2013 r.zmieniające uchwałę w sprawie  budżetu Gminy Rogowo na 2013 rok.    Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. [...]

Zarządzenie Nr 36/2012 w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do opracowania projektu budżetu Gminy Rogowo na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 36/12Wójta Gminy Rogowoz dnia 25 września 2012 r.w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do opracowania projektu budżetu Gminy Rogowo na 2013 rok.         Na podstawie art.30 ustawy z [...]

Zarządzenie Nr 26/2012 w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu gminy za II kwartał 2012 r.

Zarządzenie Nr 26/12Wójta Gminy Rogowoz dnia 30 lipca 2012 r.w sprawie: podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu gminy za II kwartał 2012 r.    Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 [...]

Zarządzenie Nr 27/2012 zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 27/12Wójta Gminy Rogowoz dnia 30 lipca 2012 r.zmieniające uchwałę w sprawie  budżetu Gminy Rogowo na 2012 rok.       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie [...]

Zarządzenie Nr 22/2012 zmieniające w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2012-2027.

Zarządzenie Nr 22/12Wójta Gminy Rogowoz dnia 4 lipca 2012 r.zmieniające  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2012-2027.Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych [...]

Zarządzenie Nr 21/2012 w sprawie: zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Rogowo za 2011 rok.

Zarządzenie Nr 21/12Wójta Gminy Rogowoz dnia 11 czerwca 2012 r.w sprawie: zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Rogowo za 2011 rok.Na podstawie art. 33 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. [...]

Zarządzenie Nr 20/12 - w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu gminy i zastosowania ulg z ustawy ordynacja podatkowa za 2011 r.

Zarządzenie Nr 20/12Wójta Gminy Rogowoz dnia 30 maja 2012 r.w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu gminy i zastosowania ulg z ustawy ordynacja podatkowa za 2011 r.Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 [...]

Zarządzenie Nr 19/12 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogowie.

Zarządzenie Nr 19/12Wójta Gminy Rogowoz dnia 16 maja 2012 r.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogowie.Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Zarządzenie Nr 16/12 - zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 16/12Wójta Gminy Rogowoz dnia 27 kwietnia 2012 r.zmieniające uchwałę w sprawie  budżetu Gminy Rogowo na 2012 rok.    Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( [...]

Zarządzenie Nr 17/12 - w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Rogowo za I kwartał 2012 roku.

Zarządzenie Nr 17/12Wójta   Gminy   Rogowoz dnia 27 kwietnia 2012 r.w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Rogowo za I kwartał 2012 [...]

Zarządzenie Nr 14/12

Zarządzenie Nr 14/12Wójta Gminy Rogowoz dnia 5 kwietnia 2012 r.zmieniające uchwałę w sprawie  budżetu Gminy Rogowo na 2012 rok.    Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. [...]

Zarządzenie Nr 13/12 - zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 13/12Wójta Gminy Rogowoz dnia 30 marca 2012 r.zmieniające uchwałę w sprawie  budżetu Gminy Rogowo na 2012 rok.    Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. [...]

Zarządzenie Nr 10/12 - w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2011 rok.

Zarządzenie Nr 10/12Wójta Gminy Rogowoz dnia 28 marca 2012 rokuw sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2011 rok.    Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art.42 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Zarządzenie Nr 6/12 - w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Rogowo za IV kwartał 2011 roku.

Zarządzenie Nr 6/12Wójta   Gminy   Rogowoz dnia 31 stycznia 2012 r.w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Rogowo za IV kwartał 2011 roku.Na podstawie art.37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach [...]

Zarządzenie Nr 23/11

Zarządzenie Nr 23/11 Wójta Gminy Rogowo z dnia 12 lipca 2011 r.   zmieniające uchwałę w sprawie  budżetu Gminy Rogowo na 2011 rok.               Na [...]

Zarządzenie Nr 16/11

Plik do pobrania [...]

Zarządzenie Nr 15/11

Zarządzenie Nr 15/11Wójta Gminy Rogowoz dnia 2 maja 2011 rokuw sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu gminy i zastosowania ulg z ustawy ordynacja podatkowa za 2010 rok.   [...]

Zarządzenie Nr 14/11

Zarządzenie Nr 14/11Wójta   Gminy   Rogowoz dnia 29 kwietnia 2011 r.w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Rogowo za I kwartał 2011 roku.     Na podstawie art.37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia [...]

Zarządzenie Nr 2/11

Zarządzenie Nr 2/11Wójta   Gminy   Rogowoz dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Rogowo za IV kwartał 2010 roku.       Na podstawie art.37 ust. 1 pkt 1 ustawy [...]

Zarządzenie Nr 5/12, Wójta Gminy Rogowo, z dnia 30 stycznia 2012 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 5/12Wójta Gminy Rogowoz dnia 30 stycznia 2012 r.zmieniające uchwałę w sprawie  budżetu Gminy Rogowo na 2012 rok.    Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. [...]

Zarządzenie Nr 50/2010

Zarządzenie  Nr  50/10Wójta Gminy  Rogowoz dnia 15 listopada 2010r. w sprawie: przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2011-2014 oraz przyjęcia projektu budżetu Gminy Rogowo na  2011 rok. [...]

Zarządzenie nr 24/2010

Zarządzenie Nr 24/10Wójta Gminy Rogowoz dnia 30 czerwca 2010 r.   zmieniające uchwałę w sprawie  budżetu Gminy Rogowo na 2010 rok.              Na podstawie art. 30 ust. [...]

Zarządzenie nr 14 / 2010

Zarządzenie Nr 14/10Wójta   Gminy   Rogowoz dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu gminy Rogowo za I kwartał 2010 [...]

Zarządzenie nr 5/2010 - w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2009 rok

Zarządzenie Nr 5/10Wójta Gminy Rogowoz dnia 16 marca 2010 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2009 rok.  Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 [...]

Zarządzenie Nr 4/10

Zarządzenie Nr 4/10 Wójta Gminy Rogowo z dnia 29 stycznia 2010r.     w sprawie informacji o wykonaniu budżetu gminy Rogowo za IV kwartały 2009 roku. Na podstawie art.14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach [...]

Zarządzenie Nr 47/2009

Zarządzenie  Nr  47/2009Wójta Gminy  Rogowoz dnia 13 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Rogowo na  rok 2010      Na podstawie art.52 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Zarządzenie Nr 30/2009

Zarządzenie Nr 30/09Wójta   Gminy   Rogowoz dnia 31 lipca  2009r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu gminy Rogowo za I I kwartały 2009 roku.         Na podstawie [...]

Zarządzenie Nr 27/2009

Zarządzenie Nr 27/2009Wójta Gminy Rogowoz dnia 9 lipca 2009 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogowo na 2009 rok.        Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Zarządzenie nr 12/2009

ZARZĄDZENIE    Nr 12 / 2009Wójta Gminy Rogowoz dnia  05 maja 2009 roku. w sprawie ustalenia formy zapłaty  członkom ochotniczych straży pożarnych , którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniu [...]

Zarządzenie Nr 8/2009

Zarządzenie Nr 8/2009Wójta Gminy Rogowoz dnia 18 marca 2009 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2008 rok.            Na podstawie art.199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia [...]

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogowo na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 6/2009Wójta Gminy Rogowoz dnia 3 marca 2009 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy  Rogowo na 2009 rok.       Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. [...]

Zarządzenie nr 38/2008

Zarządzenie Nr 37/2008Wójta   Gminy   Rogowoz dnia 30 października  2008r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu gminy Rogowo za III kwartały 2008 roku.      Na podstawie art.14 pkt.1 [...]

Zarządzenie nr 10/2008

Zarządzenie Nr 10/2008Wójta   Gminy   Rogowoz dnia  12 maja 2008 roku w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy za 2007 rok.       Na podstawie art.14 pkt.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o [...]

Zarządzenie nr 28/2007

Zarządzenie Nr 28/2007Wójta Gminy Rogowoz dnia 23 października 2007 roku. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu gminy Rogowo za III kwartały2007 roku.  Na podstawie art. 14 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach [...]

Zarządzene nr 18/2007

  Zarządzenie Nr 18/2007Wójta Gminy Rogowoz dnia 30 lipca 2007 [...]

Zarządzenie nr 10/2007

Zarządzenie Nr 10/2007Wójta  Gminy  Rogowoz dnia 29 maja 2007 roku w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.                   [...]

Zarządzenie nr 9/2007

ZARZĄDZENIE NR 9/2007WÓJTA GMINY ROGOWOz dnia 28 maja 2007 roku. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, [...]

Zarządzenie Nr 8/2007

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 8/2007WÓJTA GMINY ROGOWOz dnia 28 maja 2007 rokuw sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w Rogowie. Na podstawie art.36 a ust.3 i 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o [...]

Zarządzenie nr 2/2007

Zarządzenie  Nr 2/2007Wójta Gminy Rogowoz dnia 2 lutego 2007 roku w sprawie powołania komisji konkursowej  Na podstawie § 6 pkt 4 ppkt 1-5 Zarządzenia Nr 32/2006 Wójta Gminy Rogowo z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia [...]

Zarządzenie nr 32/2006

Zarządzenie Nr  32 / 2006Wójta Gminy Rogowoz dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia „Procedur naboru na wolne stanowiska urzędniczei kierownicze stanowiska urzędnicze oraz na stanowiska nie urzędniczew Urzędzie Gminy w [...]

Zarządzenie nr 15 / 2006

ZARZĄDZENIE Nr 15/2006 Wójta Gminy w Rogowie z dnia 28 lipca 2006 r.   w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Rogowo za I półrocze 2006 r.          Na podstawie art. 14 pkt. 1 ustawy z [...]

Zarządzenie nr 6/2006

ZARZĄDZENIE Nr  6 /2006Wójta Gminy w Rogowie z dnia 25 maja  2006 r. w sprawie informacji o wykonania budżetu gminy za 2005 rok. Na podstawie art. 14 pkt.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 , [...]

Zarządzenie nr 5 w sprawie informacji o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2006

Zarządzenie Nr 5/2006Wójta  Gminy  w  Rogowiez dnia 27 kwietnia 2006 roku                       w sprawie informacji o wykonaniu [...]

W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

    Zarządzenie Nr 22/2005 Wójta Gminy Rogowo z dnia 14 września 2005 roku   w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.              Na podstawie art. 16 ust. 1 [...]

Zarządzenie nr 21/2005

Zarządzenie nr 21/2005 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 sierpnia 2005 roku. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.     Na podstawie art. 48 ust.1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu [...]

ZARZĄDZENIE Nr 17/2004 w sprawie regulaminu pracy Urzędu Gminy w Rogowie.

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 17/2004WÓJTA  GMINY  ROGOWOz dnia 14 czerwca 2004 roku w sprawie regulaminu pracy Urzędu Gminy w Rogowie.  Na podstawie art.104 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy ( Dz.U. z [...]

Zarządzenie nr 36

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 36/2004WÓJTA  GMINY  ROGOWOz dnia 20 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Rogowie.          Na podstawie art.33 [...]

Zarządzenie Nr 15/2003 (dotyczy konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Sosnowie)

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 15/2003WÓJTA GMINY ROGOWO z dnia 04 sierpnia 2003 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Sosnowie Na podstawie art.36a ust. 5 ustawy z dnia 7 [...]

Zarządzenie nr 14/2003 (dotyczy konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Rogowie)

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 14/2003WÓJTA GMINY ROGOWO z dnia 04 sierpnia 2003 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Rogowie Na podstawie art.36a ust. 5 ustawy z dnia 7 [...]

Zarządzenie nr 05/2002

Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr  5/2002 WÓJTA    GMINY    ROGOWO z   dnia  30  grudnia    2002  roku   w  sprawie  regulaminu   [...]

metryczka