Zarządzenie nr 15/2019 - sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o VI przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Rogowo

SO.0050.15.2019
Rogowo  27.03.2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 15/2018 WÓJTA GMINY ROGOWO
z dnia 27 marca  2019 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o VI przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Rogowo


Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. Dz. z 2019 r. poz. 506 ze zm./, art. 11 ust.1, art. 13 ust.1 i art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm/zarządzam, co następuje:

§ 1
Podać do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości Gminy Rogowo, położonych w Rogowie oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami działek: 337/15; 337/16; 337/17; 337/18; 337/19; 337/20; 337/23; 337/24 i 337/25 o ogólnej powierzchni 0,9291 ha, z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe i mieszkaniowo - usługowe.
§ 2
Ogłoszenie o przetargu stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i powierza się do wykonania Kierownikowi Referatu Ogólnego.Sporządził: Paweł Tyburski

                                                                                                          Wójt Gminy Rogowo

                                                                                                  mgr inż. Zbigniew Zgórzyński
Plik do pobrania Załącznik (252kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Zgórzyński - Wójt (27 marca 2019)
Opublikował: Mariusz Gębicki (27 marca 2019, 13:20:09)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (18 kwietnia 2019, 08:40:40)
Zmieniono: załacznik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 549