ZARZĄDZENIE Nr 7/2017 - w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych ...

Plik do pobrania Zarządzenie nr 7/2017 (313kB) pdf - w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

metryczka


Wytworzył: Barbara Nowakowska - Wójt (10 lutego 2017)
Opublikował: Mariusz Gębicki (3 stycznia 2018, 10:47:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 242