ZARZĄDZENIE Nr 46/2017 - W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych w Rogowie przeznaczonych do sprzedaży.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2016.poz. 446, poz. 1759, poz. 1948, z 2017, poz. 730, poz. 935 /, art. 11 ust.1, art. 13 ust.1 i art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. 2016. poz. 2147, poz. 2260,  z 2017, poz. 624, poz. 820, poz. 1509/
§ 1

Podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego  stanowiących zasób nieruchomości Gminy Rogowo, położonych w Rogowie  oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami działek: 337/15; 337/16; 337/17; 337/18; 337/19; 337/20; 337/22; 337/23; 337/24; 337/25; 337/8 i 439  o ogólnej powierzchni  1,3439 ha, z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe i mieszkaniowo -  usługowe.                                                                           
§ 2
Wykaz nieruchomości stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

                                                                                                    Wójt
                                                                                        Barbara Nowakowska

Plik do pobrania Załącznik (424kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Barbara Nowakowska - Wójt (20 września 2017)
Opublikował: Mariusz Gębicki (20 września 2017, 12:35:48)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (3 stycznia 2018, 08:45:15)
Zmieniono: poprawiono tytuł

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 429