ZARZĄDZENIE Nr 20/2017 - Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej zasób nieruchomości Gminy Rogowo/Gminny Ośrodek Wczasowy „SITNICA”/ z przeznaczeniem na prowadzenie usług turystyczno – wypoczynkowych i ...

 Rogowo  19. 05. 2017 r.
                                               
ZARZĄDZENIE   Nr 20 /2017
WÓJTA GMINY  ROGOWO
z dnia 19 maja  2017 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości położonej we wsi Charszewo  i Nadróż
/Gminnego Ośrodka Wczasowego „SITNICA”/


       Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. Dz.2016. 446 poz. 1579/, art. 11 ust.1, art. 13 ust.1 i art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. 2015. poz. 1774, poz. 1777, z 2016. poz. 65, poz. 1250, poz. 1271, poz. 1579/zarządzam, co następuje:
§ 1

Podać do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości  stanowiącej zasób nieruchomości Gminy Rogowo /Gminny Ośrodek Wczasowy „SITNICA”/, położonej w Charszewie  i Nadrożu oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerami działek 99/1; 99/2; 100/3; 100/4; 100/5; 100/6 i 3076/7  o ogólnej powierzchni 4,4762 ha na okres 15 lat  z przeznaczeniem na prowadzenie usług  turystyczno – wypoczynkowych i  rekreacyjno - sportowych. 
§ 2
Ogłoszenie o przetargu stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


                   
                                                                                                     Wójt
                                                                                             Barbara Nowakowska

Plik do pobrania Załącznik nr 1 (260kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 2 (274kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Barbara Nowakowska - Wójt (19 maja 2017)
Opublikował: Mariusz Gębicki (22 maja 2017, 07:07:51)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (3 stycznia 2018, 08:49:40)
Zmieniono: poprawiono tutuł

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 946