Zarządzenie Nr 4/10

Zarządzenie Nr 4/10

Wójta Gminy Rogowo

z dnia 29 stycznia 2010r.

 

 

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu gminy Rogowo za IV kwartały 2009 roku.

Na podstawie art.14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn.zm. )

zarządzam, co następuje:

§ 1

Realizując uchwałę Nr XXI/51/08 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 grudnia 2008r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogowo na 2009 rok, przedstawiam informację z wykonania budżetu gminy Rogowo za IV kwartały 2009r. zrealizowanego w niżej podanych wielkościach:

Zdjęcie

Różnica między dochodami a wydatkami za IV kwartały 2009r, stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości 716.897,63 zł przy planowanym deficycie w wysokości 430.162 zł.

Informację sporządzono na podstawie sprawozdania kwartalnego Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych, sprawozdania kwartalnego Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych oraz sprawozdania kwartalnego Rb-NDS o nadwyżce/deficycie gminy Rogowo za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2009r.

§ 2

Poinformować mieszkańców o wykonaniu budżetu gminy Rogowo poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rogowo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (29 stycznia 2010)
Opublikował: Mariusz Gębicki (8 lutego 2010, 10:02:11)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (6 czerwca 2016, 09:20:24)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu 2015 i wcześniejsze

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1664