Zarządzenie Nr 27/2009


Zarządzenie Nr 27/2009
Wójta Gminy Rogowo
z dnia 9 lipca 2009 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogowo na 2009 rok.

       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 188 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz § 9 pkt 2 uchwały Nr XXI/51/08 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 grudnia 2008 r.  w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2009 rok zarządzam, co następuje:

§ 1 W uchwale Nr XXI/51/08 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 grudnia 2008 r.             w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2009 rok  zmienionej:

- uchwałą Nr XXII /1/09 Rady Gminy Rogowo z dnia 20 lutego 2009 r.,
- zarządzeniem Nr 6/2009 Wójta Gminy Rogowo z dnia 3 marca 2009 r.,
- uchwałą Nr XXIII/10/09 Rady Gminy Rogowo z dnia 19 marca 2009 r.,
- zarządzeniem Nr 9/2009 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 marca 2009 r.,
- uchwałą Nr XXIV/15/09 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 kwietnia 2009 r.,
- uchwałą Nr XXV/20/09 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 maja 2009 r.,
- zarządzeniem Nr 21/2009 Wójta Gminy Rogowo z dnia 5 czerwca 2009 r.,
- uchwałą Nr XXVI/29/09 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 czerwca 2009 r.

wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 1 ust. 1
Dochody budżetu gminy na 2009 rok w wysokości 14.868.189 zł zwiększa się do kwoty 14.903.205 zł z tego:
    - dochody bieżące z kwoty 14.868.189 zł zwiększa się do kwoty 14.903.205 zł zgodnie 
      z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2) W § 2 ust. 1
Wydatki budżetu gminy na 2009 rok w wysokości 16.752.843 zł zwiększa się do kwoty 16.787.859 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3) W § 2 ust. 2 pkt 1
Wydatki bieżące w wysokości 10.636.757 zł zwiększa się do kwoty 10.671.773 zł w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z kwoty 5.401.479 zł zmniejsza się do kwoty 5.395.611 zł.

§ 2 W wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa w § 1 ulegają zmianie załączniki Nr 1, 2, do uchwały Nr XXI/51/08 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2009 r.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Rogowo

Barbara Nowakowska

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (9 lipca 2009)
Opublikował: Mariusz Gębicki (4 sierpnia 2009, 07:21:35)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (6 czerwca 2016, 09:21:22)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu 2015 i wcześniejsze

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1317