Zarządzenie Nr 8/2007

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 8/2007
WÓJTA GMINY ROGOWO
z dnia 28 maja 2007 roku


w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w Rogowie.


Na podstawie art.36 a ust.3 i 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz.2572 z późn.zm. )

zarządza się co następuje :

§ 1
Ogłosić konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w Rogowie

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rogowie.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (28 maja 2007)
Opublikował: Mariusz Gębicki (29 maja 2007, 11:57:00)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (6 czerwca 2016, 09:25:29)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu 2015 i wcześniejsze

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1813