Zarządzenie Nr 15/2003 (dotyczy konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Sosnowie)

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 15/2003
WÓJTA GMINY ROGOWO
z dnia 04 sierpnia 2003 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Sosnowie

Na podstawie art.36a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 , poz. 329 z późno zm.)

zarządza się co następuje:

§ 1

Powołać komisję konkursową w składzie:

1. Nowakowska Barbara - przewodniczący - przedst. organu prowadzącego

2. Nowińska Maria               - członek       - przedst. organu prowadzącego

3. Długokęcki Marek            - członek      - przedst. organu prowadzącego

4. Frankiewicz Teresa           - członek      - przedst. Kuratorium Oświaty

5. Szubska Maria                 - członek      - przedst. Kuratorium Oświaty

6. Kępczyński Wiesław          - członek      - przedst. Kuratorium Oświaty

7. Czajkowska Renata          - członek      - przedst. Rady Pedagogicznej

8. Drwencka Anna                - członek      - przedst. Rady Pedagogicznej

9. Wiśniewski Mieczysław       - członek     - przedst. Rady Rodziców

10. Motylewska Marzena       - członek     - przedst. Rady Rodziców

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
mgr Barbara Nowakowska

Zarządzenie zostało również zamieszczone w dziale aktualności z datą 04.08.2003 roku.
Zarządzenie_nr_15_2003

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (4 sierpnia 2003)
Opublikował: Mariusz Gębicki (6 sierpnia 2003, 08:28:04)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (6 czerwca 2016, 09:29:16)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu 2015 i wcześniejsze

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2770