Zarządzenie nr 14/2003 (dotyczy konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Rogowie)

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 14/2003
WÓJTA GMINY ROGOWO
z dnia 04 sierpnia 2003 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Rogowie

Na podstawie art.36a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 , poz. 329 z późno zm.)

zarządza się co następuje:

§ 1

Powołać komisję konkursową w składzie:

1. Nowakowska Barbara - przewodniczący - przedst. organu prowadzącego

2. Nowińska Maria           - członek    - przedst. organu prowadzącego

3. Długokęcki Marek       - członek     - przedst. organu prowadzącego

4. Frankiewicz Teresa      - członek     - przedst. Kuratorium Oświaty

5. Szubska Maria            - członek     - przedst. Kuratorium Oświaty

6. Kępczyński Wiesław     - członek     - przedst. Kuratorium Oświaty

7. Zalewska Hanna         - członek     - przedst. Rady Pedagogicznej

8. Felka Elżbieta             - członek     - przedst. Rady Pedagogicznej

9. Matyjasik Wiesława     - członek     - przedst. Rady Rodziców

10. Gołębiewska Renata  - członek     - przedst. Rady Rodziców

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
mgr Barbara Nowakowska

Zarządzenie zostało również zamieszczone w dziale aktualności z datą 04.08.2003 roku.
Zarządzenie_nr_14_2003

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (4 sierpnia 2003)
Opublikował: Mariusz Gębicki (6 sierpnia 2003, 08:21:45)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (6 czerwca 2016, 09:29:44)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu 2015 i wcześniejsze

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2733