Zarządzenie nr 32/2006

Zarządzenie Nr  32 / 2006
Wójta Gminy Rogowo
z dnia 29 grudnia 2006 r.


w sprawie wprowadzenia „Procedur naboru na wolne stanowiska urzędnicze
i kierownicze stanowiska urzędnicze oraz na stanowiska nie urzędnicze
w Urzędzie Gminy w Rogowie.


Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 3 a ustawy z dnia 22 marca
1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)


zarządza się co następuje

§1

Wprowadza się, „Procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze
stanowiska urzędnicze oraz na stanowiska nie urzędnicze w Urzędzie Gminy w Rogowie” stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                   Wójt

                                                                   / - / Barbara Nowakowska

Załącznik do zarządzenia Załącznik (45kB) pdf
Załącznik do zarządzenia Załącznik nr 1 (31kB) pdf
Załącznik do zarządzenia Załącznik nr 2 (35kB) pdf
Załącznik do zarządzenia Załącznik nr 3 (18kB) pdf
Załącznik do zarządzenia Załącznik nr 4 (16kB) pdf
Załącznik do zarządzenia Załącznik nr 5 (25kB) pdf
Załącznik do zarządzenia Załącznik nr 6 (32kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (29 grudnia 2006)
Opublikował: Mariusz Gębicki (23 stycznia 2007, 18:59:50)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (6 czerwca 2016, 09:26:08)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu 2015 i wcześniejsze

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1932