Zarządzenie nr 15 / 2006

ZARZĄDZENIE Nr 15/2006

Wójta Gminy w Rogowie

z dnia 28 lipca 2006 r.

 

w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Rogowo za I półrocze 2006 r.

         Na podstawie art. 14 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm )

 

zarządzam, co następuje

 

§1

Realizując uchwałę Nr XXVII/41/2005 Rady Gminy w Rogowie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2006 rok, przedstawiam informacje z wykonania budżetu Gminy Rogowo za I półrocze 2006 r. zrealizowanego w niżej podanych wielkościach:

 

       I.      Realizacja dochodów:

 

plan 9.839.092 zł wykonanie 5.478.697,50 zł % wykonania 55,68

    II.      Realizacja wydatków:

 

plan 10.186.109,00 zł wykonanie 4.702.818,65 zł % wykonania 46,16

 

w tym:

§         wydatki bieżące

 

plan 8.192.533,00 wykonanie 3.943.163,03 zł % wykonania 48,13

§         wydatki majątkowe

 

plan 1.993.576,00 zł wykonanie 759.655,62 zł % wykonania 38,10

 

 III.      Nadwyżka (deficyt I-II)

 

1.     Deficyt budżetu             plan             347.017,00 zł

                                                      wykonanie        0 zł

2.     Nadwyżka budżetowa     plan             0 zł

                                                       wykonanie       775.878,85 zł

 

Różnica między dochodami, a wydatkami za I półrocze 2006 stanowi nadwyżkę budżetową wysokości 347.017,00 zł.

Informację sporządzono na podstawie sprawozdania kwartalnego Rb-NDS o nadwyżce / deficycie gminy Rogowo za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2006 r.

 

§2

 

Poinformować mieszkańców o wykonaniu budżetu gminy Rogowo poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                     Wójt

                                                                         mgr Barbara Nowakowska

 

Plik do pobrania Zarządzenie nr 15/2006 (40kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (28 lipca 2006)
Opublikował: Mariusz Gębicki (3 sierpnia 2006, 07:49:51)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (6 czerwca 2016, 09:26:28)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu 2015 i wcześniejsze

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1569