Zarządzenie nr 5 w sprawie informacji o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2006

Zarządzenie Nr 5/2006
Wójta  Gminy  w  Rogowie
z dnia 27 kwietnia 2006 roku


         
            w sprawie informacji o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2006 r.


          Na podstawie art.14 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych  / Dz.U.Nr.249, poz.2104 z póżn.zm. /

 

zarządzam , co następuje:

§ 1

       Realizując uchwałę Nr.XXVII/41/05 Rady Gminy w Rogowie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok, przedstawiam informację  z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2006r. zrealizowanego w niżej podanych wielkościach :

  1. Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 3.155.970 zł na plan 9.725.073 zł, co stanowi 32,4 % wykonania planu.
  2. Wydatki budżetu  zrealizowano w kwocie 2.102.572 zł na plan 10.072.090 zł , co stanowi 20,9 % wykonania planu
  3. Przy planowanym deficycie w wysokości 347.017 zł, uzyskano dodatni wynik finansowy /nadwyżkę/ w wysokości 1.053.398 zł

§ 2

            Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plik do pobrania Zarządzenie Wójta nr 5/2006 (34kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (27 kwietnia 2006)
Opublikował: Mariusz Gębicki (27 kwietnia 2006, 13:40:21)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (6 czerwca 2016, 09:26:57)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu 2015 i wcześniejsze

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2868