W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

 

 

Zarządzenie Nr 22/2005

Wójta Gminy Rogowo

z dnia 14 września 2005 roku

 

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

 

 

         Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. – o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544 z późn. zm. )


Wójt Gminy zarządza co następuje
:

 

§ 1

 

         Dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze w składach osobowych określonych w załączniku do zarządzenia.

 

§ 2

 

Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie wykazu na tablicy ogłoszeń urzędu.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

_____________________________________________________________________________________

 


Załącznik do zarządzenia Nr 22/2005

z dnia 14 września 2005 roku

w sprawie powołania składów osobowych

obwodowych komisji wyborczych

 

 

 

 

Nazwa, numer i siedziba

obwodowej komisji wyborczej

Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych

 

 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza

Nr 1

w Rogowie

1.     Teresa Bartkowska

2.     Danuta Ratkowska

3.     Rafał Rybiński

4.     Justyna Sejnowska

5.     Teresa Lewandowska

6.     Lech Jerzy Hejza

7.     Maria Rybińska

8.     Leszek Kukowski

9.     Jadwiga Trybańska

 

 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza

Nr 2

w Nowym Kobrzyńcu

 

1.     Anna Bożena Kujawska

2.     Ilona Kukowska

3.     Sławomir Matyjasik

4.     Maria Chuderewicz

5.     Jacek Leśniewski

6.     Jadwiga Ignatowska

7.     Marzena Świeżawska

8.     Janusz Jackowski

9.     Anna Witkowska

 

 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza

Nr 3

w Pręczkach

1.     Maria Graczyńska

2.     Zofia Ignatowska

3.     Mariola Gujska

4.     Łukasz Kacper Długokęcki

5.     Stanisław Wąsicki

6.     Krzysztof Kalinowski

7.     Dariusz Trymers

8.     Monika Ożdżyńska

9.     Hanna Stańska

 

 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza

Nr 4

w Sosnowie

1.     Konrad Wiśniewski

2.     Józef Trymers

3.     Czesław Adam Sitkowski

4.     Ryszard Bartkowski

5.     Ewa Cybulska

6.     Tomasz Piotrowski

7.     Jadwiga Redlecka

8.     Henryk Leśniewski

9.     Elżbieta Motylewska

 

 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza

Nr 5

w Nadrożu

1.     Elżbieta Hejza

2.     Dariusz Jarosław Jackowski

3.     Miłosz Leśniewski

4.     Joanna Piotrowska

5.     Ryszard Marek Ladziński

6.     Monika Stańska

7.     Zygmunt Pawlak

8.     Michał Bartkowski

9.     Marianna Przeradzka

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (14 września 2005)
Opublikował: Mariusz Gębicki (14 września 2005, 10:29:41)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (6 czerwca 2016, 09:27:31)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu 2015 i wcześniejsze

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2504