Zarządzenie nr 21/2005

Zarządzenie nr 21/2005

Wójta Gminy Rogowo

z dnia 31 sierpnia 2005 roku.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

    Na podstawie art. 48 ust.1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.Nr 46, poz. 499 z późn. zm.)

Wójt Gminy

zarządza co następuje:

1.

Dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 r , powołuje się obwodowe komisje wyborcze w składach osobowych określonych w załączniku do zarządzenia.

2.

Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie wykazu na tablicy ogłoszeń urzędu.

3.

Zarządzenie wchodzi z życiem z dniem podpisania.

                                                                                 Wójt Gminy

                                                                          Barbara Nowakowska

                                                                                              Załącznik do zarządzenia Nr 21/2005
                                                                                              
z dnia 31 sierpnia 2005 roku
                                                                                              
w sprawie powołania składów osobowych 
                                                                                              obwodowych komisji wyborczych

 

 

Nazwa, numer i siedziba

obwodowej komisji wyborczej

 

 

Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych

 

Obwodowa Komisja Wyborcza

 

Nr 1

 

w Rogowie

 

 

 

 1. Stanisław Lewandowski
 2. Marta Czerska
 3. Ziemowit Kłosowski
 4. Janina Leśniewska
 5. Teresa Bartkowska
 6. Leszek Kukowski
 7. Małgorzata Ferszt
 8. Anna Ferszt
 9. Piotr Ignatowski
 10. Kazimierz Motyliński
 11. Anna Wąsicka

 


Obwodowa Komisja Wyborcza

 

Nr 2

 

w Kobrzyńcu

 

 

 1. Mariusz Becmer
 2. Marzena Świeżawska
 3. Lilianna Zgórzyńska
 4. Henryk Brzeski
 5. Jacek Leśniewski
 6. Maciej Leśniewski
 7. Ilona Kukowska
 8. Jadwiga Ignatowska
 9. Jadwiga Trybańska

 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza

 

Nr 3

 

w Pręczkach

 

 

 1. Lucyna Ladzińska
 2. Mariola Gujska
 3. Andrzej Sikorski
 4. Teresa Lewandowska
 5. Monika Ożdżyńska
 6. Maria Graczyńska
 7. Stanisław Wąsicki
 8. Radosław Trzciński
 9. Elżbieta Trzcińska
 10. Zofia Ignatowska
 11. Hanna Stańska

 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza

 

Nr 3

 

w Sosnowie

 

 

 1. Wiesław Marcinkowski
 2. Ewa Cybulska
 3. Bartłomiej Długokęcki
 4. Lidia Kłosowska
 5. Henryk Leśniewski
 6. Ryszard Bartkowski
 7. Grażyna Kukowska
 8. Michał Czajkowski
 9. Konrad Wiśniewski
 10. Elżbieta Motylewska

 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza

 

Nr 5

 

w Nadrożu

 

 

 1. Ryszard Marek Ladziński
 2. Lech Jerzy Hejza
 3. Dorota Balińska
 4. Rafał Rybiński
 5. Miłosz Leśniewski
 6. Michał Bartkowski
 7. Monika Stańska
 8. Renata Piwowarska
 9. Danuta Cichacka
 10. Roman Ignatowski
 11. Marianna Przeradzka

 

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (31 sierpnia 2005)
Opublikował: Mariusz Gębicki (5 września 2005, 07:34:47)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (6 czerwca 2016, 09:27:48)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu 2015 i wcześniejsze

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3158