Zarządzenie Nr 50/14 - zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2014-2021

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                  (t.j.Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r., poz. 379, poz. 1072) art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646, poz. 379, z 2014 r., poz. 911, poz. 1146) wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 W uchwale Nr XXVI/59/13 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2014-2021, zmienionej Uchwałą Nr XXIX/18/14 Rady Gminy Rogowo z dnia 13 czerwca 2014 r., zmienia się:
1)    Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rogowo na lata 2014-2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2 Pozostałe nie ulegają zmianie.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plik do pobrania Załącznik nr 1 (3420kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (30 września 2014)
Opublikował: Mariusz Gębicki (17 października 2014, 12:37:37)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (6 czerwca 2016, 08:57:30)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu 2015 i wcześniejsze

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 942