Zarządzenie Nr 34/14 - zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2014 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r., poz. 379) oraz art. 257 i art. 258 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646, poz. 379) oraz § 8 pkt 2 uchwały Nr XXVI/60/13 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia 2013 r.  w sprawie budżetu Gminy Rogowo na   2014 rok zarządzam, co następuje:
§ 1 W uchwale Nr XXVI/60/13 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie
     budżetu Gminy Rogowo na 2014 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 2/14 Wójta Gminy
     Rogowo z dnia 23 stycznia 2014 r., Zarządzeniem Nr 5/14 Wójta Gminy Rogowo
     z dnia 26 lutego 2014 r., Zarządzeniem 8/14 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 marca
     2014 r., Uchwałą Nr XXVIII/11/14 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 kwietnia 2014 r.,
     Zarządzeniem Nr 15/14 Wójta Gminy Rogowo z dnia 22 maja 2014 r., Uchwałą Nr
     XXIX/17/14 Rady Gminy Rogowo z dnia 13 czerwca 2014 r.,  wprowadza się następujące
     zmiany:
     1)    W § 1 ust. 1
            Dochody budżetu gminy na 2014 rok w wysokości 17.668.423 zł zwiększa się
            do kwoty 17.717.099 zł, z tego:
            1.    dochody bieżące z kwoty 15.983.692 zł zwiększa się do kwoty 16.032.368 zł
                   zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
     2)    W § 1 ust.3 pkt 1
            Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych
            zadań zleconych ustawami z kwoty 2.324.706 zł zwiększa się do kwoty
            2.335.277 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
     3)    W § 2 ust. 1
            Wydatki budżetu gminy na 2014 rok w wysokości 19.400.115 zł zwiększa się
            do kwoty 19.448.791 zł   zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.   
     4)    W § 2 ust. 1 pkt 1
            Wydatki bieżące w wysokości 14.364.688 zł zwiększa się do kwoty
            14.413.364 zł                                 
     5)    W § 2 ust. 3 pkt a
            Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
            zadań zleconych ustawami  z kwoty 2.324.706 zł zwiększa się do kwoty
            2.335.277 zł zgodnie  z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2 W wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa w § 1 ulegają zmianie załączniki
      Nr 1, 2 i 3  do uchwały Nr XXVI/60/13 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia      
      2013 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2014 r.

§ 3  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plik do pobrania Załącznik nr 1 (95kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 2 (521kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 3 (170kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (21 lipca 2014)
Opublikował: Mariusz Gębicki (14 października 2014, 14:39:01)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (6 czerwca 2016, 08:58:30)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu 2015 i wcześniejsze

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 611