Zarządzenie nr 3/14 - w sprawie: podania do publicznej wiadomości danych dotyczących budżetu gminy za IV kw. 2013 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013., poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938) zarządzam co następuje:


§ 1 Podaję do publicznej wiadomości dane za IV kw. 2013 r. w zakresie gospodarki finansowej
     gminy ujęte w załączniku 1 niniejszego zarządzenia.

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w
     Urzędzie Gminy.

Plik do pobrania Załącznik nr 1 (23kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (31 stycznia 2014)
Opublikował: Mariusz Gębicki (14 października 2014, 11:26:07)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (6 czerwca 2016, 09:04:10)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu 2015 i wcześniejsze

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1333