Zarządzenie Nr 15/14 - zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2014 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r., poz. 379) oraz art. 257 i art. 258 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885, poz. 938.) oraz § 8 pkt 2 uchwały Nr XXVI/60/13 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia 2013 r.  w sprawie budżetu Gminy Rogowo na   2014 rok zarządzam, co następuje:

§ 1 W uchwale Nr XXVI/60/13 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia 2013 r.  w sprawie
      budżetu Gminy Rogowo na 2014 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 2/14 Wójta Gminy
      Rogowo z dnia 23 stycznia 2014 r., Zarządzeniem Nr 5/14 Wójta Gminy Rogowo z dnia
      26  lutego 2014 r., Zarządzeniem 8/14 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 marca 2014 r.,
      Uchwałą Nr XXVIII/11/14 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 kwietnia 2014 r.,  wprowadza
      się następujące zmiany:
       1)    W § 1 ust. 1
              Dochody budżetu gminy na 2014 rok w wysokości 17.019.304 zł zwiększa się
              do kwoty 17.026.544 zł, z tego:
              1.    dochody bieżące z kwoty 15.739.452 zł zwiększa się do kwoty 15.746.692 zł
                     zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
       2)    W § 1 ust.3 pkt 1
              Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
              zleconych ustawami z kwoty 2.317.466 zł zwiększa się do kwoty 2.324.706 zł
              zgodnie z załącznikiem Nr 3.
       3)    W § 2 ust. 1
              Wydatki budżetu gminy na 2014 rok w wysokości 18.800.758 zł zwiększa się do
              kwoty 18.807.998 zł   zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.   
       4)    W § 2 ust. 1 pkt 1
              Wydatki bieżące w wysokości 14.320.848 zł zwiększa się do kwoty
              14.328.088 zł                                 
       5)    W § 2 ust. 3 pkt a
              Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
              zadań zleconych ustawami  z kwoty 2.317.466 zł zwiększa się do kwoty
              2.324.706 zł zgodnie  z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2 W wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa w § 1 ulegają zmianie załączniki
     Nr 1, 2 i 3  do uchwały Nr XXVI/60/13 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia     
     2013 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2014 r.

§ 3  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plik do pobrania Załącznik nr 1 (61kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 2 (200kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 3 (167kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (22 maja 2014)
Opublikował: Mariusz Gębicki (14 października 2014, 10:31:27)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (6 czerwca 2016, 09:00:31)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu 2015 i wcześniejsze

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 691