Zarządzenie Nr 13/14 - w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu gminy i zastosowania ulg z ustawy ordynacja podatkowa za 2013 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r., poz. 379) oraz art. 37 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U.        z 2013 r., poz. 885, poz. 938) zarządzam,  co następuje:

§ 1 Podaję do publicznej wiadomości dane za 2013 rok w zakresie gospodarki finansowej
     gminy ujęte w załącznikach od 1-7 do niniejszego zarządzenia.

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w
     Urzędzie Gminy.

Plik do pobrania Załącznik nr 1 (70kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 2 (83kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 3 (68kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 4 (145kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 5 (68kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 6 (68kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (20 maja 2014)
Opublikował: Mariusz Gębicki (14 października 2014, 10:17:21)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (6 czerwca 2016, 09:01:08)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu 2015 i wcześniejsze

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1578