Zarządzenie Nr 11A/14

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r., poz. 379) oraz art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia   27 sierpnia     2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938) zarządzam,   co następuje:

§ 1 Podaję do publicznej wiadomości dane za I kw. 2014 rok w zakresie gospodarki finansowej
     gminy ujęte w załączniku 1 niniejszego zarządzenia.
§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
     w Urzędzie Gminy.

Plik do pobrania Załącznik nr 1 (69kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (30 kwietnia 2014)
Opublikował: Mariusz Gębicki (14 października 2014, 10:10:31)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (6 czerwca 2016, 09:01:29)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu 2015 i wcześniejsze

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 587