Zarządzenie Nr 8/14 - zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2014 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz. 1318) oraz art. 257 i art. 258 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885, poz. 938.) oraz § 8 pkt 2 uchwały Nr XXVI/60/13 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia 2013 r.  w sprawie budżetu Gminy Rogowo na   2014 rok zarządzam, co następuje:
   
§ 1 W uchwale Nr XXVI/60/13 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia 2013 r.  w sprawie
      budżetu Gminy Rogowo na 2014 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 2/14 Wójta Gminy
      Rogowo z dnia 23 stycznia 2014 r., Zarządzeniem Nr 5/14 Wójta Gminy Rogowo z
      dnia 26 lutego 2014 r., wprowadza się następujące zmiany:
   1)    W § 1 ust. 1
         Dochody budżetu gminy na 2014 rok w wysokości 16.000.026 zł zwiększa się
         do kwoty 16.325.346 zł, z tego:
           1.dochody bieżące z kwoty 15.111.776 zł zwiększa się do kwoty 15.437.096 zł
              zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
   2)    W § 1 ust.3 pkt 1
         Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
         zleconych ustawami z kwoty 2.057.962 zł zmniejsza się do kwoty 2.056.862 zł
         zgodnie z załącznikiem Nr 3.
   3)   W § 2 ust. 1
         Wydatki budżetu gminy na 2014 rok w wysokości 16.707.026 zł zwiększa się do
         kwoty 17.032.346 zł   zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.   
   4)   W § 2 ust. 1 pkt 1
         Wydatki bieżące w wysokości 13.507.466 zł zwiększa się do kwoty
         13.832.786 zł                                 
   5)    W § 2 ust. 3 pkt a
          Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
          zadań zleconych ustawami  z kwoty 2.057.962 zł zmniejsza się do kwoty
          2.056.862 zł zgodnie  z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 2 W wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa w § 1 ulegają zmianie załączniki
      Nr 1, 2 i 3  do uchwały Nr XXVI/60/13 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia      
      2013 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2014 r.
§ 3  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plik do pobrania Załącznik nr 1 (171kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 2 (522kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 3 (113kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (31 marca 2014)
Opublikował: Mariusz Gębicki (14 października 2014, 10:05:50)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (6 czerwca 2016, 09:01:47)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu 2015 i wcześniejsze

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 687