Zarządzenie Nr 5/14 - zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2014 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz. 1318) oraz art. 257 i art. 258 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885, poz. 938.) oraz § 8 pkt 2 uchwały Nr XXVI/60/13 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia 2013 r.  w sprawie budżetu Gminy Rogowo na   2014 rok zarządzam, co następuje:

§ 1 W uchwale Nr XXVI/60/13 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2014 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 2/14 Wójta Gminy Rogowo z dnia 23 stycznia 2014 r., wprowadza się następujące zmiany:
    1)    W § 1 ust. 1
           Dochody budżetu gminy na 2014 rok w wysokości 15.997.126 zł zwiększa się do
           kwoty 16.000.026 zł, z tego:
           1.    dochody bieżące z kwoty 15.108.876 zł zwiększa się do kwoty 15.111.776 zł
                  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
    2)    W § 1 ust.3 pkt 1
           Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
           zleconych ustawami z kwoty 2.055.062 zł zwiększa się do kwoty 2.057.962 zł zgodnie   
           z załącznikiem Nr 3.
    3)    W § 2 ust. 1
           Wydatki budżetu gminy na 2014 rok w wysokości 16.704.126 zł zwiększa się
           do kwoty 16.707.026 zł   zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.   
    4)    W § 2 ust. 1 pkt 1
           Wydatki bieżące w wysokości 13.504.566 zł zwiększa się do kwoty
           13.507.466 zł                                 
    5)    W § 2 ust. 3 pkt a
           Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
           zadań zleconych ustawami  z kwoty 2.055.062 zł zwiększa się do kwoty
           2.057.962 zł zgodnie  z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.


§ 2 W wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa w § 1 ulegają zmianie załączniki
     Nr 1, 2 i 3  do uchwały Nr XXVI/60/13 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia      
     2013 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2014 r.
§ 3  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plik do pobrania Załącznik nr 1 (57kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 5 (288kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 3 (113kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (26 lutego 2014)
Opublikował: Mariusz Gębicki (14 października 2014, 09:38:12)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (6 czerwca 2016, 09:02:52)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu 2015 i wcześniejsze

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 728