Zarządzenie Nr 20/13 - w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu gminy i zastosowania ulg z ustawy ordynacja podatkowa za 2012 r.

Zarządzenie Nr 20/13
Wójta Gminy Rogowo
z dnia 15 maja 2013 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu gminy i zastosowania ulg z ustawy ordynacja podatkowa za 2012 r.


     Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ) oraz art. 37 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia     27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm. )        zarządzam,   co następuje:

§ 1 Podaję do publicznej wiadomości dane za 2012 rok w zakresie gospodarki finansowej gminy ujęte w załącznikach od 1-7 do niniejszego zarządzenia.

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Plik do pobrania Załącznik nr 1 (68kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 2 (80kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 3 (66kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 4 (143kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 5 (67kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 6 (118kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 7 (245kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (15 maja 2013)
Opublikował: Mariusz Gębicki (24 maja 2013, 12:41:16)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (6 czerwca 2016, 09:06:57)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu 2015 i wcześniejsze

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2309