Zarządzenie nr 05/2002

Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr  5/2002

WÓJTA    GMINY    ROGOWO

z   dnia  30  grudnia    2002  roku

 

w  sprawie  regulaminu   organizacyjnego  Urzędu  Gminy  w  Rogowie.

 

 

         Na  podstawie  art. 33  ust. 2  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  roku  o  samorządzie  gminnym  (Dz. U.  z  2001 r  Nr 142, poz. 1591  z  późn. zm.)

 

zarządzam,  co  następuje :

 

§  1

Ustalić  regulamin  organizacyjny  Urzędu  Gminy  w  Rogowie  w  brzmieniu  stanowiącym  załącznik  do  niniejszego  zarządzenia.

 

§  2

Traci moc  regulamin  organizacyjny  Urzędu  Gminy  w  Rogowie  zatwierdzony  uchwałą  Nr 25/90  Rady  Gminy  w  Rogowie  z  dnia 

27  września  1990  roku.

 

§  3

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  01  stycznia  2003  roku.

 

Plik do pobrania załącznik do zarządzenia nr 5/2002 (69kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (30 grudnia 2002)
Opublikował: Mariusz Gębicki (15 grudnia 2003, 13:04:10)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (6 czerwca 2016, 09:30:01)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu 2015 i wcześniejsze

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2544