Zarządzenie nr 49/2016 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Charszewie i Nadrożu do oddania w dzierżawę

ZARZĄDZENIE   Nr  49/16
WÓJTA GMINY  ROGOWO
z dnia  08 grudnia 2016 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Charszewie i Nadrożu do oddania w dzierżawę .

       Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2016.poz. 446, poz. 1759/, art. 11 ust.1, art. 13 ust.1 i art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. 2015. poz. 1774, poz. 1777, z 2016. poz. 65, poz. 1250, poz. 1271, poz. 1579/
§ 1

Podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę w drodze przetargu na okres 15 lat stanowiącej zasób nieruchomości Gminy Rogowo, położonej w Charszewie i Nadrożu oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerami działek 99/1; 99/2; 100/3; 100/4; 100/5; 100/6 i 3076/7  o ogólnej powierzchni 4,4762 ha, z przeznaczeniem na prowadzenie usług turystyczno – wypoczynkowych i  rekreacyjno - sportowych.
§ 2
Wykaz nieruchomości stanowi załącznik do zarządzenia.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Plik do pobrania Załącznik (355kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Barbara Nowakowska -Wójt Gminy (8 grudnia 2016)
Opublikował: Mariusz Gębicki (14 grudnia 2016, 09:39:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 211