Sekretarz Gminy Rogowo

Anna Ostrowska
tel. (54) 280-16-22
tel. (54) 280-16-23
wew. 23 pokój nr 10

poczta elektroniczna: usc@rogowo.pl

Do zadań sekretarza gminy należy w szczególności:

1) Sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy, przestrzeganiem wewnętrznego porządku
     pracy, prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych i obiegiem informacji.
2) Nadzorowanie przestrzegania prawa przy załatwianiu spraw w postępowaniu
    administracyjnym.
3) Koordynowanie wykonywania zadań wynikających z aktów prawnych organów gminy.
4) Wykonywanie zadań związanych z wyborami, w szczególności nadzorowanie i
     koordynowanie prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzaniem wyborów i
     referendów od strony technicznej i organizacyjnej.
5) Przygotowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych, dotyczących organizacji pracy
     urzędu.
6) Prowadzenie spraw kadrowych w urzędzie.
7) Nadzór nad przeprowadzaniem służby przygotowawczej pracowników.
8) Prowadzenie centralnego rejestru upoważnień i pełnomocnictw.
9) Prowadzenie rejestru gminnych jednostek organizacyjnych
10) Dekretowanie korespondencji nie zadekretowanej przez wójta.
11) Nadzór nad elektronicznym obiegiem dokumentów w urzędzie.
12) Organizowanie i nadzorowanie szkoleń pracowników.
13) Nadzorowanie prac związanych  z przeprowadzaniem przez komisję inwentaryzacyjną
      spisów z natury składników majątkowych.
14) Nadzorowanie spraw związanych z kasacją zużytego sprzętu, będącego na wyposażeniu
      urzędu.
15) Opracowywanie zakresów czynności dla kierowników referatów .
16) Kierowanie pracą urzędu w przypadku nieobecności wójta lub zastępcy wójta w ramach
      udzielonych upoważnień.
17) Nadzór nad wprowadzaniem i treścią informacji do Biuletynu Informacji Publicznej.       
18)Kontrola wewnętrzna poszczególnych stanowisk.                                                            19)Współpraca z Radą Gminy i nadzorowanie pracy stanowiska ds. obsługi Rady Gminy.      
20) Nadzór nad kompletowaniem dokumentacji z prac Rady Gminy.                                    
21) Wydawanie świadectw pracy pracownikom zlikwidowanych zakładów pracy, dla których
      organem założycielskim jest Gmina Rogowo.metryczka


Wytworzył: -- (13 listopada 2013)
Opublikował: Mariusz Gębicki (13 listopada 2013, 10:44:55)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (2 października 2019, 12:23:09)
Zmieniono: zaktualizowano

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4382