sprawozdania roczne

sprawozdania roczne

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rogowo za 2007 rok

Zarządzenie Nr 10/2008Wójta   Gminy   Rogowoz dnia  12 maja 2008 roku w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy za 2007 rok.       Na podstawie art.14 pkt.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o [...]

metryczka