Instytucje kultury

Instytucje kultury

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY

     Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Rogowo, jest prowadzony zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. [...]

Inne jednostki organizacyjne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogowie87-515 Rogowotel. (054) 2801622   Gminna Biblioteka Publiczna w Rogowie  – instytucja kultury87-515 Rogowotel. (054) 2801669    [...]

metryczka