Zarządzenie Nr 8/2008

Zarządzenie Nr 8/2008
Wójta   Gminy   Rogowo
z dnia 29 kwietnia 2008r.

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu gminy Rogowo za I kwartał 2008 roku.

     Na podstawie art.14 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz.U.Nr.249,poz.2104 z późn.zm. )

                                           zarządzam , co następuje :

                                                                & 1

Realizując uchwałę Nr.XII/45/07 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 grudnia 2007r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok , przedstawiam informację z wykonania budżetu gminy Rogowo za I kwartał 2008r. zrealizowanego w niżej podanych wielkościach :

Zdjęcie

Różnica między dochodami a wydatkami za I kwartał 2008r, stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości 989.099,18 zł przy planowanym deficycie w wysokości 235.400,00 zł.
Informację sporządzono na podstawie sprawozdania kwartalnego Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych , sprawozdania kwartalnego Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych oraz sprawozdania kwartalnego Rb-NDS o nadwyżce/deficycie gminy Rogowo za okres od początku roku do dnia 31 marca 2008r.
                                                           & 2
Poinformować mieszkańców o wykonaniu budżetu gminy Rogowo poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rogowo oraz w Biuletynie


                                                                - 2 –

Informacji Publicznej.


                                                                   & 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plik do pobrania Zarządzenie nr 8/2008 (25kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (29 kwietnia 2008)
Opublikował: Mariusz Gębicki (8 maja 2008, 11:04:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1020