Informacje roczne

Informacje roczne

Zarządzenie nr 10/2008

Zarządzenie Nr 10/2008Wójta   Gminy   Rogowoz dnia  12 maja 2008 roku w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy za 2007 rok.       Na podstawie art.14 pkt.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o [...]

Zarządzenie nr 10/2007

Zarządzenie Nr 10/2007Wójta  Gminy  Rogowoz dnia 29 maja 2007 roku w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.                   [...]

Informacja roczna za 2006 rok.

I N F O R M A C J A  Na mocy art. 14 pkt 2 lit. e) ustawy o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005r, Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) podaje się do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych [...]

Zarządzenie nr 15/2006

ZARZĄDZENIE Nr 15/2006 Wójta Gminy w Rogowie z dnia 28 lipca 2006 r.   w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Rogowo za I półrocze 2006 r.          Na podstawie art. 14 pkt. 1 ustawy z [...]

Informacja roczna za 2005 rok

I N F O R M A C J A Na mocy art. 14 pkt 2 lit.e) ustawy o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005r Nr 249, poz 2104 z późn.zm.) podaje się do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających [...]

Zarządzenie nr 6/2006

ZARZĄDZENIE Nr  6 /2006Wójta Gminy w Rogowie z dnia 25 maja  2006 r. w sprawie informacji o wykonania budżetu gminy za 2005 rok. Na podstawie art. 14 pkt.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 , [...]

metryczka