REJESTR INSTYTUCJI KULTURY

     Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Rogowo, jest prowadzony zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 ze zm.), na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).
 
Sposób udostępniania danych zawartych w Rejestrze Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Rogowo:
 
1. Rejestr Instytucji Kultury prowadzi Wójt Gminy Rogowo, pokój nr 10, tel. (54) 280-16-22.
2. Zgodnie z § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26
   stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji
   kultury, rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępnienia danych w nim
  zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora,
  tj. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rogowie.
3. Dane w rejestrze udostępnia się przez:
    - otwarty dostęp do zawartości rejestru,
    - wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
4. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1
    rozporządzenia, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji
    Publicznej organizatora.
5. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi
    rejestrowe instytucji kultury w siedzibie organizatora w Urzędzie Gminy w Rogowie.
6. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony
    odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
7. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełen lub skrócony:
    - odpis pełen zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej,
    - odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.

Załączniki:

Plik do pobrania Rejestr Instytucji Kultury prowadzony przez Gminę Rogowo (124kB) pdf
Plik do pobrania Księga rejestrowa instytucji kultury (127kB) pdfmetryczka


Wytworzył: Zbigniew Zgórzyński - Wójt (19 listopada 2019)
Opublikował: Anna Ostrowska (21 listopada 2019, 14:24:07)
Podmiot udostępniający: USC

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (24 maja 2023, 19:55:31)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 615