BUDOWA FARMY WIATROWEJ O ŁĄCZNEJ MOCY 1,2 MW, NA DZIAŁCE O NR EWIDENCYJNYM 11, POŁOŻONEJ W BOROWIE, GMINA ROGOWO

                                                                       Rogowo, dnia 06 lutego 2009 roku

Og.7624-2/2009

O B W I E S Z C Z E N I E


Wójt Gminy Rogowo na podstawie  art. 33ustawy z dnia 3 października 2008 roku (Dz. U. z 2008 roku Nr 199 poz. 1227) informuje o rozpoczęciu procedury o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na BUDOWIE FARMY WIATROWEJ O ŁĄCZNEJ MOCY 1,2 MW, NA DZIAŁCE O NR EWIDENCYJNYM 11, POŁOŻONEJ W BOROWIE, GMINA ROGOWO.

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Pani Kamili Bigos, ul. Ugory 13, 87-100 TORUŃ.

W związku z powyższym istnieje możliwość składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotowej inwestycji do Wójta Gminy Rogowo, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu w terminie 21 dni od daty ogłoszenia, tj. w dniach od 06 lutego 2009 roku do 27 lutego 2009 roku włącznie w Urzędzie Gminy Rogowo, pokój nr 16 w godzinach urzędowania.

W ostatnim dniu wyłożenia o godz. 12-tej zostaną rozpatrzone wszystkie zgłoszone wnioski i uwagi.

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:

1. Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rogowo
2. Wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rogowo
3. Wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Sołectwa BOROWO. 

Plik do pobrania Og. 7624.2/2009 (21kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (6 lutego 2009)
Opublikował: Mariusz Gębicki (9 lutego 2009, 12:23:25)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (9 lutego 2009, 12:29:28)
Zmieniono: poprawiono datę (rok) z 2008 na 2009

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2187