o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ...

O b w i e s z c z e n i e 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

     Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 roku Nr 25 poz. 150), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami)  Wójt Gminy Rogowo zawiadamia, że :

W dniu 31 grudnia 2008 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na :

Budowie drogi gminnej Sosnowo – Zamość, w km 0+000 do km 1+010 na działkach o nr ewidencyjnych:

W miejscowości Sosnowo; 164

W miejscowości Zamość obręb Kosiory; 136; 156/4; 159/1; 70/1; 161/1; 171/2; 182/4; 162/1; 156/6; 30/2; 160/2; 31/1; 166/1 gmina Rogowo

 Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Rogowie, pokój nr 16, w godzinach pracy urzędu, w terminie 21 od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

                                                                                        Wójt Gminy Rogowo

                                                                                        Barbara Nowakowska

Otrzymują:

Inwestor
BIP Urzędu Gminy Rogowo
Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Rogowo
Tablica ogłoszeń Sołectwa   Sosnowo i Kosiory
a/a

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (2 stycznia 2009)
Opublikował: Mariusz Gębicki (5 stycznia 2009, 13:14:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1877