Ogłoszenie o wyborze oferty - budowa boiska ... Rogowo

Rogowo, dnia 12.06.2008 r.

Og. 341-1/9/2008

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

w postępowaniu na wybór wykonawcy na wykonanie zadania inwestycyjnego pn:
„Budowa zespołu boisk w miejscowości Rogowo – II etap”

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) informuję, że w powyższym postępowaniu:

1. Za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy:

Spółka Budowlano-Usługowa „BUDEX” Cackowski, Lutomirski, Narowski, Politow-ski Spółka Jawna, ul. Budowlana 3, 87-600 Lipno.  

Cena oferty: 850.838,62 zł netto; 1.038.023,12 zł brutto.

Oferta spełnia wszystkie wymogi ustawy oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jedynym kryterium ocen była cena. Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą - wykonawca wybranej oferty zaoferował najniższą cenę, oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów.

2. W postępowaniu złożone zostały oferty niżej wymienionych firm:

1) Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 8, 87-600
    Lipno.
    Oferta otrzymała 89,28 pkt.
2) Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „SANMEL” Sp. z o.o. 
    ul. Świerkowa 3,87-300 Brodnica
    Oferta otrzymała 69,42 pkt.
3) Spółka Budowlano-Usługowa „BUDEX” Cackowski, Lutomirski, Narowski,
    Politowski Spółka Jawna, ul. Budowlana 3, 87-600 Lipno
    Oferta otrzymała 100,00 pkt.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (12 czerwca 2008)
Opublikował: Mariusz Gębicki (13 czerwca 2008, 14:18:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1576