Obwieszczenie Og.7624-2/2007 ...budowie sieci wodociągowej z przyłączami zagrodowymi


                                                                     Rogowo, dnia 26 listopada 2007 roku

Og.7624-2/2007

O B W I E S Z C Z E N I E


Stosownie do art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 roku Nr 129 poz. 902 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)

zawiadamia się, że zostało zakończone postępowanie administracyjne i wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na :

budowie sieci wodociągowej z przyłączami zagrodowymi obejmującej działki o numerach ewidencyjnych :
w miejscowości Kosiory : 462, 487, 497, 453, 458, 457/1, 457/2, 459, 492/3, 491, 486, 492/2, 492/1, 493/1, 493/2, 493/4, 493/5, 494, 495/3, 500, 501,
w miejscowości Narty : 5, 8/1, 4/2, 8/2, 13/1, 20, 14, 15, 17, 22, 23, 24, 25, Gmina Rogowo, z którą można zapoznać się w Urzędzie Gminy Rogowo, pokój nr 14, telefon (054) 280 16 22

 

                                                                                Wójt Gminy
                                                                      mgr Barbara Nowakowska

Plik do pobrania Obwieszczenie Og.7624-2/2007 (19kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (26 listopada 2007)
Opublikował: Mariusz Gębicki (8 stycznia 2008, 11:36:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2771