w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami zagrodowymi na działkach ...

                                                                           Rogowo, dnia  30 lipca 2007 roku

Og.7624-2/2007

OGŁOSZENIE

       Na podstawie art. 32, ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku  - Prawo ochrony środowiska  (Dz. U. z 2006 roku  Nr  129 poz. 902)

WÓJT GMINY ROGOWO

       Podaje do publicznej wiadomości, że w związku ze złożonym wnioskiem przez  Gminę Rogowo,   w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie sieci wodociągowej z przyłączami zagrodowymi na działkach o nr ewidencyjnych ; w miejscowości Kosiory : 462, 487, 497, 453, 458, 457/1, 457/2, 459, 492/3, 491, 486, 492/2, 492/1, 493/2, 493/4, 493/5, 494, 495/3, 500, 501
I w miejscowości Narty : 5, 8/1, 4/2, 8/2, 13/1, 20, 14, 15, 17, 22, 23, 24, 25     wszczęto postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie.
W związku z powyższym uprzejmie informuje się mieszkańców miejscowości  Kosiory i Narty, że istnieje możliwość składania w w/w sprawie uwag i wniosków.
Uwagi i wnioski należy składać w terminie 21 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia,   na piśmie w Urzędzie Gminy Rogowo, pokój nr 14.

Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Rogowo codziennie w godzinach od 715 do 1515 , telefon (054) 280 16 23.


                                                                                   Wójt Gminy Rogowo
 
                                                                                mgr Barbara Nowakowska

Niniejsze ogłoszenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
   1. Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rogowo
   2. Wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rogowo, na okres 21 dni
       tj. od 01.08.2007 do 22.08.2007r
   3. Zamieszczenie jego treści na tablicy ogłoszeń Sołectwa   Kosiory i  Narty, na okres od
       01.08.2007r do 22.08.2007r. 

Plik do pobrania Og.7624-2/2007 (20kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (30 lipca 2007)
Opublikował: Mariusz Gębicki (2 sierpnia 2007, 08:42:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2123