... w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego – studni głębinowej do celów nawodnień...

                                                                         Rogowo, dnia  09 lipca 2007 roku

Og.7624-1/2007

 

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 32, ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku  - Prawo ochrony środowiska  (Dz. U. z 2006 roku  Nr  129 poz. 902)

WÓJT GMINY ROGOWO

Podaje do publicznej wiadomości, że w związku ze złożonym wnioskiem przez Pana Marka Stefańskiego, Brzeszczki Duże 4 , w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego – studni głębinowej do celów nawodnień uprawna działce o nr  78/2 w Brzeszczkach Dużych wszczęto postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie.
W związku z powyższym uprzejmie informuje się mieszkańców miejscowości Brzeszczki Duże, że istnieje możliwość składania w w/w sprawie uwag i wniosków.
Uwagi i wnioski należy składać w terminie 21 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia,   na piśmie w Urzędzie Gminy Rogowo, pokój nr 14.

Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Rogowo codziennie w godzinach od 715 do 1515 , telefon (054) 280 16 23.


                                                                                              Wójt Gminy Rogowo
 

                                                                                         mgr Barbara Nowakowska

Niniejsze ogłoszenie podano do publicznej wiadomości poprzez:

1. Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rogowo
2. Wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rogowo, na okres 21 dni tj.
    od 09.07.2007 do 31.07.2007r
3. Zamieszczenie jego treści na tablicy ogłoszeń Sołectwa Brzeszczki Duże, na okres od
    09.07.2007r do 31.07.2007r. 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (9 lipca 2007)
Opublikował: Mariusz Gębicki (9 lipca 2007, 14:33:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2954