konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Nadrożu. ZAKOŃCZONY

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
W ó j t   G m i n y   R o g o w o

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
 Szkoły Podstawowej w Nadrożu.

1. Do konkursu może przystąpić osoba spełniająca kryteria określone w rozporządzeniu
    Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 roku w sprawie wymagań,
    jakim  powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne
    stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek ( Dz. U. Nr 89,
    poz.826 z późn. zm. ).

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i
    rozwoju szkoły,
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności
    informację o stażu pracy pedagogicznej,
3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz
    dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia – w  
    przypadku osoby będącej nauczycielem,
4) dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające
    posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania
    zawodowego – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
5) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z  zakresu
    zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu
    zarządzania oświatą,
6) ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji
    Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r w sprawie wymagań, jakim powinna
    odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko
    kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek,
7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania
    pracy na stanowisku kierowniczym,
8) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w
    art.76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r - Karta Nauczyciela ( Dz.U. z
    2006 r Nr 97, poz.674 ), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie
    dyscyplinarne,
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie
    oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji
      kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
11) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
      osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych
      osobowych (Dz.U. z 2002 r Nr 101, poz.926 z późn. zm.) w celach
      przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „ Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Nadrożu”, w terminie do dnia 19 lipca 2006 roku do godz.12.00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Rogowie, 87 515 Rogowo Nr 51 (pokój nr 10).

4. Konkurs przeprowadzi Komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Rogowo.

5. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Plik do pobrania Ogłoszenie (37kB) pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Konkurs wygrał i został powołany na stanowisko dyrektora Pan Zdzisław Stasiak.


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (28 czerwca 2006)
Opublikował: Mariusz Gębicki (29 czerwca 2006, 12:25:55)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (19 października 2006, 08:22:04)
Zmieniono: zakończono

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2762

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij