Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15kV

                                                                                  Rogowo, dnia 22 lutego 2016 roku
Og.6733.1.2016
O B W I E S Z C Z E N I E

    Na postawie art. 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 22 lutego 2016 roku na wniosek SECO-PROJEKT Paweł Jeliński, ul. Kard. Wyszyńskiego 4”g”/75, 87-100 Toruń, działającego w imieniu ENERGA-OPERATOR SA ODDZIAŁ W TORUNIU, Rejon Dystrybucji w Brodnicy, ul. 18 stycznia 40, 87-300 Brodnica, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15kV oraz linii napowietrznej dwutorowej dwunapięciowej SN 15 kV i nn 0,4 kV, budowy stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV, przebudowie i wymianie linii napowietrznej nn 0,4 kV na linię izolowaną oraz budowę przyłącza kablowego nn 0,4 kV dla zasilania w energię elektryczną gospodarstwa siedliskowego w miejscowości Kosiory, dz. nr 486, przewidzianej do realizacji, na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi  500; 501; 497; 495/3; 494/11; 494/10; 494/2; 494/4; 493/5; 493/2; 493/1; 493/4; 492/1; 492/3; 486 obręb Kosiory i działka nr ewidencyjny  5 obręb Narty,  gmina Rogowo.
  
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty publicznego ogłoszenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać na piśmie wnioski i zastrzeżenia.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Gminy w Rogowie, pokój nr 16 w godzinach 715 – 1515 w poniedziałki, środy, czwartki, w godzinach 715 – 1615 we wtorki oraz w godzinach 715 – 1415 w piątki.

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości:
1.    Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rogowo
2.    Wywieszono na tablicy ogłoszeń w  Kosiory
3.    Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Nartach
4.    Zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rogowo na stronie 
       www.bip.rogowo.pl


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (16 marca 2016)
Opublikował: Mariusz Gębicki (25 lutego 2016, 17:41:02)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (21 marca 2016, 10:19:25)
Zmieniono: poprawiono tytuł

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 166

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij