Og.6733.1.2015 - wniosek SECO-Projekt Paweł Jeliński, ul. Wyszyńskiego 4”g”/75, 87-100 Toruń zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ...

                                                                                  Rogowo, dnia 12 lutego 2015 roku

Og.6733.1.2015
O B W I E S Z C Z E N I E

    Na postawie art. 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 2071 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199)
z a w i a d a m i a m
że w dniu 12 lutego 2015 roku na wniosek SECO-Projekt Paweł Jeliński, ul. Wyszyńskiego 4”g”/75, 87-100 Toruń zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych nn 0,4 kV i szafek kablowo-pomiarowych w celu zasilania kompleksu działek przewidzianej do realizacji na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 53/1; 53/2; 53/3; 53/4; 53/5; 53/6; 53/7; 53/8; 53/9; 53/10; 64; 17/4; 49/2; 19/5; 19/4; 19/3; 19/2; 19/1,  położonymi w obrębie RUDA, gmina Rogowo.    

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty publicznego ogłoszenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać na piśmie wnioski i zastrzeżenia.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Gminy w Rogowie, pokój nr 16 w godzinach 715 – 1515.

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości:
1.    Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rogowo
2.    Wywieszono na tablicy ogłoszeń w  Rudzie
3.    Zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rogowo na stronie 
       www.bip.rogowo.pl


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (12 lutego 2015)
Opublikował: Mariusz Gębicki (17 lutego 2015, 07:13:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 327

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij