Opłaty za wode 2007 rok.

Uchwała NR III/16/06
Rady Gminy Rogowo
z dnia 28 grudnia 2006r

w sprawie  opłaty za  wodę pobieraną  z urządzeń  zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Rogowo.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (  Dz.U. z 2001r Nr 142, poz 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust.
1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r o gospodarce komunalnej ( Dz.U. z 1997r Nr
9, poz 43  z późn. zm)  uchwala się, co następuje : 

§ 1. Ustala się  opłatę za  wodę pobieraną  z gminnych  urządzeń zbiorowego 
      zaopatrzenia w wodę w wysokości  1,31 zł za 1 metr sześcienny plus 7% 
      podatku VAT.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007r.

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Długokęcki

 

Plik do pobrania Opłata za wodę na 2007 rok (29kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (28 grudnia 2006)
Opublikował: Mariusz Gębicki (7 grudnia 2007, 14:03:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2718