Określenie wysokości podatku rolnego na 2004 rok.

 
 
Uchwała nr X/25/2003
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 9 grudnia 2003

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2004 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001 Nr 142, poz 1591 z późn.zm.), art. 6. ust. 3 ustawy z dnia 15.11.1984r o podatku rolnym (jednolity tekst Dz.U. z 1993r Nr 94, poz 431 ze zm.: Dz.U. z 1994r Nr 1, poz 3, Dz.U. z 1996r Nr 91, poz 409, Dz.U. z 1997r Nr 43, poz 272, Dz.U. z 1997r Nr 137, poz 926, Dz.U. z 1998r Nr 108, poz 681, Dz.U. z 2001r Nr 81, poz 875, Dz.U. z 2002r Nr 200, poz 1680, Dz.U. z 2003r Nr 110, poz 1039, Dz.U. z 2003r Nr 162, poz 1568) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2003r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003r ( M.P.Nr 49, poz 771 )


R a d a   G m i n y

uchwala, co następuje :

§ 1

Średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003r określoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2003r

 w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003r

 ( M.P.Nr 49, poz 771 ) obniża z  kwoty 34,57 zł za 1 kwintal do kwoty 25 zł za 1 kwintal.

 

§ 2

Uchwała podlega wykonaniu przez Wójta Gminy.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004r i podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

                                                                                                             Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                             Marek Długokecki

 

Uchwała nr X/25/2003 (plik do pobrania) (15kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (9 grudnia 2003)
Opublikował: Mariusz Gębicki (5 marca 2004, 12:21:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2601