Protokół nr IV/2006

P r o t o k ó ł  Nr IV/06

z obrad XXXI sesji IV kadencji Rady Gminy w Rogowie odbytej w dniu 26.X.2006r pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego.

     Na sesję przybyło 14 radnych Rady Gminy w Rogowie. Ponadto uczestniczyła w sesji pani wójt, pani sekretarz, skarbnik gminy, kierownicy referatów i zaproszeni goście.
Na wstępie głos zabrał przewodniczący rady, który powitał radnych i zaproszonych gości. Stwierdził, że jest to ostatnia sesja w IV kadencji Rady Gminy w Rogowie. Przewodniczący rady w swoim wystąpieniu powiedział, że nie będzie oceniał pracy tej rady, uczyni to społeczeństwo. Uważa jednak, że każdy radny starał się pracować najlepiej jak potrafił i podziękował za współpracę. Za współpracę podziękował również pani wójt, pani sekretarz, pani skarbnik, wszystkim pracownikom urzędu gminy a także sołtysom.
Następnie głos zabrała pani wójt. Przedstawiła sprawozdanie ze swojej działalności z okresu czterech lat pracy podczas ostatniej kadencji. W  wypowiedzi pani Nowakowska powiedziała, że 4 lata pracy zaowocowały konkretnymi i wymiernymi efektami. Dokonując podsumowania można powiedzieć, że nie był to czas stracony dla gospodarki gminy Rogowo. Pani  wójt powiedziała, że dokonania są konkretnymi dowodami aktywności i dobrej współpracy z mieszkańcami, co z kolei umożliwiło skuteczne przeprowadzenie wiele potrzebnych dla gminy przedsięwzięć. Wymieniła niektóre z nich : remont Szkoły Podstawowej w Sosnowie, wybudowanie kanalizacji ściekowej Sosnowo i Rojewo, zakup autobusu szkolnego, utworzenie świetlicy w gimnazjum, remont świetlicy w Pręczkach, zakup samochodu „ Bus”, zakup samochodu pożarniczego. Przez całą kadencję trwały inwestycje drogowe : Lisiny, Pręczki, Sosnowo, Lasoty, Brzeszczki Małe, Brzeszczki Duże. Rozpoczęliśmy budowę drogi Nadróż(Kasztany). Wspólnie z gminami powiatu rypińskiego w ramach Związku Gmin Rypińskich wybudowaliśmy Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Puszczy. Ponadto wybudowaliśmy sieć wodociągową w Kobrzyńcu. Realizacja tych zadań była możliwa dzięki dotacjom rządowym i środków z Unii Europejskiej. Przez okres czterech lat pozyskaliśmy dotacje w wysokości 1.300.000 zł, środki unijne w wysokości 4.474.979 zł. Łącznie poza wysypiskiem w Puszczy gmina Rogowo dokonała inwestycji za 14.500.000 zł.  Stan gospodarki finansowej gminy przedstawia się następująco : na lokacie w banku jest 900.000 zł, pożyczka, która została zaciągnięta na budowę kanalizacji ściekowej Rojewo-Pręczki 1.280.000 zł. Po spłaceniu raty w styczniu 2008r można ubiegać się o jej umorzenie.   Na zakończenie pani wójt podziękowała za współpracę, i zaangażowanie wszystkim, którzy pomagali przy pozyskiwaniu dotacji i środków unijnych, a w szczególności pracownikom urzędu, sołtysom i pracownikom podległych jednostek.
Po wystąpieniu pani wójt przewodniczący rady wręczył radnym okolicznościowe upominki w postaci atlasów historycznych Polski, natomiast pani wójt dyplomy.
Następnie głos zabrał radny Słomiński. W swoim wystąpieniu stwierdził, że nie umożliwiono wszystkim radnym pracy w komisjach rady, nie zapewniono tej radzie działań w warunkach demokratycznych. Nadmienił, że w myśl ustawy o samorządzie gminnym rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym. Podkreślił, że Rada Gminy w Rogowie nie stanowiła organu stanowiącego, decydującego ani kontrolnego.
Przewodniczący rady podziękował wszystkim za przybycie i zakończył posiedzenie ostatniej sesji.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy                                               Protokolant
Marek Długokęcki                                                              Jadwiga Trybańska   

Plik do pobrania Protokół nr IV/06 (39kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy w Rogowie (26 października 2006)
Opublikował: Mariusz Gębicki (16 listopada 2006, 08:25:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1893