Zagospodarowanie obiektu wybudowanego w 1974 roku...

SPRZEDANO

>> Obiekt został sprzedany w dniu 02. czerwca. 2004 roku za kwote 58.300 zł<<

Wójt Gminy 
ROGOWO

 

oferuje:

 

zagospodarowanie obiektu wybudowanego w 1974 roku, wykonanego z gazobetonu po byłej Szkole Podstawowej (wraz z przyległymi gruntami) w Pręczkach gmina Rogowo powiat rypiński. Powierzchnia użytkowa lokalu 445m kw.

 

Gmina jest zainteresowana by budynek wykorzystać pod działalność gospodarczą (preferowane zatrudnienie dla kobiet). Gmina zapisana jest w wykazie gmin o wysokim strukturalnym bezrobociu.

 

Kontakt związany z ofertą - Rogowo tel. (054) 280-16-22 wew. 28 w godzinach od 7.15 - 15.00
 
............................................................................
 
O B W I E S Z C Z E N I E
        
Wójta  Gminy   R o g o w o
 
z dnia       11   marca      2004 r.
 
 
 
 
                      Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./  oraz art. 35 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  /Dz.U.z  2000 r. Nr 46, poz. 543
 z późn. zm./     i n f o r m u j ę,    że przeznaczona zostaje do sprzedaży nieruchomość mienia komunalnego tj:
 
1. Miejsce położenia                         -              Pręczki
 
2. Nr działki                                      -              23
 
3. Powierzchnia                                -              0,92 ha
 
4. Nr   KW                                       -              18359
 
5.Opis nieruchomości:     Nieruchomość zabudowana typowym budynkiem szkolnym,
   wybudowanym dla potrzeb oświaty w 1974 r., w technologii tradycyjnej jako budynek
   wolnostojący, jednopiętrowy, częściowo podpiwniczony, wyposażony w sieć elektryczną,
   wodociągową i kanalizacyjną. Ogrzewanie piecowe na paliwo stałe.
   Powierzchnia użytkowa budynku   -   474,7 m2.
   Teren uzbrojony w sieć elektryczną, wodociągową i telekomunikacyjną.
 
6. Przeznaczenie       -       cele mieszkaniowo – usługowe
 
7. Forma zbycia     -    sprzedaż w drodze publicznego przetargu nieograniczonego
 
8. Cena nieruchomości      -          55.000,- 
 
 
              Ogłoszenie o przetargu na zbycie w/w nieruchomości nastąpi po upływie 21 dni
podczas których wykaz nieruchomości będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku
Urzędu Gminy oraz zamieszczony na stronie internetowej www.bip.rogowo.pl  Biuletynu
Informacji Publicznej.

 

.......................................................................................................

 

O B W I E S Z C Z E N I E

        

Wójta  Gminy   R o g o w o

 

z dnia       15   marca      2004 r.

 

 

 

 

                      Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./  oraz art. 35 ustawy z dnia

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  /Dz.U.z  2000 r. Nr 46, poz. 543

 z późn. zm./     i n f o r m u j ę,    że przeznaczona zostaje do sprzedaży nieruchomość mienia komunalnego tj:

 

1. Miejsce położenia                         -              Pręczki

 

2. Nr działki                                      -              103/2

 

3. Powierzchnia                                -              0,21 ha

 

4. Nr   KW                                       -              18359

 

5.Opis nieruchomości:     Nieruchomość niezabudowana, przyległa do nieruchomości

    oznaczonej działką Nr 23 zabudowaną typowym budynkiem szkolnym, aktualnie

    nieczynnej przeznaczonej do sprzedaży. W okresie działalności szkoły  wykorzystywana

    była w części jako boisko  przyszkolne oraz w części jako ogródki działkowe.

    Z uwagi na brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej sprzedaż nieruchomości

    winna nastąpić przede wszystkim na rzecz właścicieli działek przyległych.

 

6. Przeznaczenie       -       cele mieszkaniowo – usługowe

 

7. Forma zbycia     -    sprzedaż w drodze publicznego przetargu nieograniczonego

 

8. Cena nieruchomości      -          2300,00 zł

 

 

              Ogłoszenie o przetargu na zbycie w/w nieruchomości nastąpi po upływie 21 dni

podczas których wykaz nieruchomości będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku

Urzędu Gminy oraz zamieszczony na stronie internetowej www.bip.rogowo.pl  Biuletynu

Informacji Publicznej.

 

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (31 października 2003)
Opublikował: Mariusz Gębicki (31 października 2003, 10:10:27)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (27 lipca 2004, 11:59:36)
Zmieniono: Dodano informację o sprzedaży

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 24362