Budowa drogi gminnej Pręczki (Seperak) 1000 m.     Zadanie inwestycyjne w trakcie przygotowania. Wykonano pomiary geodezyjne, przygotowane są dokumenty do sporządzenia aktów notarialnych z właścicielami gruntów.

_____________________________________________________________________________________

      Podpisano akty notarialne. Opracowano dokumentację techniczną. Uzyskano pozwolenie na budowę.

_____________________________________________________________________________________

        W dniu 23 lutego 2005 roku złożony został wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków funduszy strukturalnych.

 

_____________________________________________________________________________________

W drodze przetargu wybrano wykonawcę inwestycji tj. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Lipnie. W dniu 14.07.2005 roku przekazano plac budowy, zadanie ma być zakończone do dnia 15 października 2005 roku.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Otrzymano dofinansowanie ze srodków strukturalnych na realizację projektu pod nazwą "Budowa drogi gminnej w miejscowości Pręczki". W grudniu 2005 roku podpisano umowę z Wojewodą Kujawsko - Pomorskim Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na dofinansowanie.
Zadanie zostało zakończone, całkowity koszt stanowi kwotę 612 754 zł

----------------------------------------------------------------------------------------------------
W dniu 9 marca 2006 roku otrzymaliśmy zwrot 364 499,97 zł z funduszy unijnych.

Pozyskaliśmy dotację z innych źródeł w wysokości 65 450 zł

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (12 listopada 2003)
Opublikował: Mariusz Gębicki (12 listopada 2003, 10:55:08)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (28 marca 2006, 08:10:47)
Zmieniono: dodano informację o otrzymaniu dofinansowania, zwrocie i dotacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3263