Budowa drogi gminnej w miejscowości Lisiny 950 m      Na przygotowanie inwestycji wydatkowano z budżetu gminy 13 660 zł.
Wniosek o środki przedakcesyjne został zweryfikowany pozytywnie, oczekujemy na promesę.

     Po otrzymaniu promesy została podpisana umowa z wykonawcą. W dniu 11 czerwca 2004 r przekazano plac budowy wykonawcy.

_____________________________________________________________________________________

        Zadanie zrealizowano, 30 sierpnia br komisja dokonała odbioru. Należność zgodnie z umową w wysokości 651 768, 07 zł uregulowano przelewem. W dniu 7 września br dokumenty wraz z wnioskiem o płatności przedłożono w ARiMR w Toruniu.

_____________________________________________________________________________________

Zgodnie z podpisaną umową z ARiMR otrzymaliśmy zwrot z funduszy unijnych z programu "SAPARD" w dniu 3 grudnia 2004 roku w wysokości 428.724,49 zł tj 75% kosztów kwalifikowanych.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (12 listopada 2003)
Opublikował: Mariusz Gębicki (12 listopada 2003, 10:50:09)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (14 stycznia 2005, 10:12:24)
Zmieniono: Dodano informację o zwrocie środków.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3325