Budowa drogi gminnej Rogowo - Brzeszczki Duże o długości 3200 m podzielona na III etapy    W 2003 roku przygotowano dokumentację techniczną, uzyskano pozwolenie na budowę. Prace przygotowawcze uregulowano z budżetu gminy w wysokości 72 716 zł.
     Złożono wniosek o środki przedakcesyjne na 2004 i 2005 rok, wniosek zweryfikowany pozytywnie, oczekujemy na promesę.

_____________________________________________________________________________________

Promesę gmina otrzymała zgodnie ze złożonym wnioskiem. W dniu 1 kwietnia 2004 roku odbył się przetarg według procedur określonych w programie "SAPARD". Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Lipnie. I-szy etap drogi ma być zakończony do 30 sierpnia 2004 roku, II-gi etap w 2005 roku.

_____________________________________________________________________________________

       Wykonawca zakończył budowę I etapu drogi na odcinku od 0+000 do 1+100m i w dniu 30 sierpnia br odbył się częściowy odbiór zadania. Wniosek o płatności złożono w dniu 9 września 2004 r. Zapłacono 777 591, 57 zł wykonawcy za wykonane zadanie.

_____________________________________________________________________________________

        W dniu 22 lutego 2005 r. otrzymaliśmy zwrot środków w wysokości 443290,93 zł z funduszy unijnych z programu SAPARD za wykonanie I etapu drogi. Rozpoczęto budowę II etapu drogi na odcinku od 1+100m do 2+200m.

_____________________________________________________________________________________

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Lipnie zakończyło budowę II etapu drogi na odcinku 1+100m do 2+200m. W dniu 15 lipca 2005 roku dokonano odbioru zadania. Wniosek o płatności złożono w dniu 29 lipca 2005 roku. Zgodnie z umową wykonawca otrzymał 706.196,85 zł za wykonanie zadania.

_____________________________________________________________________________________

Rozpoczęto budowę III etapu drogi na odcinku 2+200 do 3+200m.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (12 listopada 2003)
Opublikował: Mariusz Gębicki (12 listopada 2003, 10:42:15)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (29 sierpnia 2005, 08:48:36)
Zmieniono: dodano informację o zakończeniu budowy II etapu i rozpoczęciu III.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3193