Remont Szkoły Podstawowej w Sosnowie

Wynikła konieczność wymiany:
   - instalacji elektrycznej wewnętrznej
   - instalacji centralnego ogrzewania
   - stolarki okiennej i drzwiowej

Opracowano niezbędne dokumentacje techniczne.

Gmina złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o środki unijne z PAOW.

W dniu 2 lipca 2004 r. Wójt podpisała umowę z Marszałkiem na sfinansowanie zadania w wysokości 42% z PAOW i 58% z budżetu gminy. W dniu 07.07.2004 roku ogłoszono przetarg zgodnie z procedurami PAOW. W związku ze zgłoszeniem się tylko 2 oferentów Wójt przetarg unieważniła. Ogłoszono kolejny przetarg i rozstrzygnięto w dniu 30.08.2004r. Komisja przetargowa wyłoniła wykonawcę tj. "REJBUD" Anna Kaplarna - Jerzy Kaplarny z Brodnicy, z którym podpisano umowę na wykonanie robót w wysokości 276.030, 89 zł brutto .

Termin wykonania zadania - 15 listopada 2004 roku.

Na wniosek Wójta uzyskano dotację MENiS, z której będą sfinansowane roboty elektryczne.

Przetarg na wymianę instalacji elektrycznej wewnętrznej wygrała firma Przedsiębiorstwo Instalacyjno Usługowe Meler, Ostrowski z Rypina za kwotę 61.679,54 zł brutto.

Termin wykonania do 15 października 2004 roku.

____________________________________________________________________________________

Komisja powołana przez Wójta dokonała odbioru prac wykonanych przez obie firmy.
Wykonawca tj. "Rejbud" z Brodnicy przedłożyl fakturę, która została uregulowana z budżetu gminy w wysokości 160.098,89 zł i z pozyskanych środków z PAOW kwotę 115.932,00 zł

Za wykonane prace elektryczne uregulowano należność w wysokości 61.679,54 zł

____________________________________________________________________________________

W Szkole Podstawowej w Sosnowie wymieniono otwory okienne i drzwiowe, wymieniono instalację elektryczną wewnętrzną i instalację centralnego ogrzewania oraz cały obiekt docieplono. Ogólny koszt wymienionych prac wyniósł 337.711,00 zł

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (9 listopada 2004)
Opublikował: Mariusz Gębicki (10 listopada 2004, 11:16:49)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (15 kwietnia 2005, 07:45:14)
Zmieniono: dodano "W Szkole Podstawowej w Sosnowie ..."

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3501