Zgłoszenie skorzystania z darmowego transportu dla osób niepełnosprawnych, oraz tych którzy ukończyli 60 rok życia do lokalu wyborczego w wyborach do Sejmu i Senatu RP w dniu 15 października 2023

Informuję, że w terminie do 2 października 2023 roku w Urzędzie Gminy w Rogowie przyjmowane będą zgłoszenia zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców z niepełnosprawnością - o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborców posiadających orzeczenie organu rentowego o: całkowitej niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji lub zaliczeniu do I i II grupy inwalidów, a także osób о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny oraz  wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat. Zgłoszeń można dokonywać ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej. Zgłoszenia zgodnie z załączonym wnioskiem można dokonać w Urzędzie Gminy w Rogowie pokój nr 10, pod numerem telefonu 54 280 16 22, na adres e-mail: usc@rogowo.pl

Plik do pobrania 

metryczka


Wytworzył: Pełnomocnik Wyborczy (6 września 2023)
Opublikował: Mariusz Gębicki (6 września 2023, 16:48:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 200